3. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)


Aspekty powołania, ks. Janusz Mastalski
Widać więc, że Chrystus pokazał uczniom, jak powinna wyglądać realizacja ich powołania. Stał się przykładem (nie tylko dla apostołów) konsekwentnego kroczenia drogami ewangelicznej miłości. Pokazał drogę stawania się darem dla innych. We współczesnym więcej

Czas nawrócenia, ks. Wojciech Węgrzyniak
Jest tajemnicą, kiedy człowiek się nawraca, kiedy i dlaczego decyduje się na bycie bliżej królestwa. Oczywiście doskonale wiemy o tym, że całe życie trzeba się nawracać, ale z drugiej strony mamy do czynienia z tajemnicą, o której mówi dzisiejsza Ewangelia. więcej

Tajemnica współpracy, ks. Edward Staniek
Święty Paweł upomina Koryntian, by umieli ze sobą współpracować, by nie było wśród nich rozłamów, by byli tego samego ducha i jednej myśli” (por. 1 Kor 1,10). Wprawdzie ma na uwadze waśnie i spory personalne wewnątrz Kościoła, ale podaje zasadę więcej