32. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok C)


Konsekwencje wiary w zmartwychwstanie, ks. Janusz Mastalski
Pusty grób wzywa mnie i wszystkich wierzących do odpowiedzi na apel św. Pawła: „Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga”. Zbawiciel uczynił wszystko, więcej

Droga do wolności, ks. Grzegorz Babiarz
Wolność dzieci buduje się w oparciu o miłość rodziców. Ta zaś jest prawdziwa, o ile wyrasta z najważniejszych wartości, przekazuje je słowem i przykładem dzieciom oraz jest otwarta na problemy i trudności pojawiające się w życiu młodych. więcej

Istota wiary, ks. Szymon Drzyżdżyk
Dzisiejsza liturgia słowa ukierunkowuje nasze myślenie na istotę chrześcijańskiej wiary, którą jest zmartwychwstanie i życie wieczne. Z Ewangelii dowiadujemy się, że nasz Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, a wzruszający i pełen więcej