ADORACJE: 1. NIEDZIELA LISTOPADA


Udział w świecie przyszłym, ks. Tadeusz Mrowiec

Jezu Chryste, Boski Nauczycielu, w dzisiejszej Ewangelii pouczasz nas o tym, kto będzie miał udział w przyszłym świecie. W rozmowie z saduceuszami na temat zmartwychwstania przypominasz, że wszyscy żyją przed Bogiem, więcej

Dziękczynienie za ciało i duszę, ks. Edward Staniek
Panie, w scenerii zapalonych na grobach zniczy, pragniemy dziękować Ci za nasze ciało i naszego ducha. Ciało jest jak instrument, którym posługuje się nasz duch. Nie jesteśmy tylko duchem, jak aniołowie. Nie jesteśmy tylko cieleśni, więcej