Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu


Centrum Pojednania La Salette
Dębowiec 55
38-220 Dębowiec
tel. 13 44 131 90

tel. kom. 797 907 287
centrum@saletyni.pl
www.centrum.saletyni.pl

Terminy rekolekcji kapłańskich w 2019 roku:

  • 2326 września   prowadzi ks. Bohdan Dutko MS

  • 4–7 listopada      prowadzi bp Radosław Zmitrowicz OMI z Kamieńca Podolskiego

  • 11–14 listopada  prowadzi  ks. Jacek Pawłowski MS z Rzymu

  • 18–21 listopada  prowadzi ks. Antoni Skałba MS z La Salette

  • 25–28 listopada  prowadzi ks. Stanisław Witkowski MS z Krakowa

  • 2–5 grudnia        prowadzi ks. Kazimierz Wolan MS

Początek rekolekcji w poniedziałek o godz. 18.00 (kolacja).
Zakończenie rekolekcji obiadem w czwartek ok. godz. 12.00.
Zakwaterowanie wyłącznie w pokojach jednoosobowych.
Koszt: 400 zł.

Rekolekcjoniści:

Bp Radosław Zmitrowicz OMI – ur. w 1962 r.; święcenia kapłańskie w 1989 r. w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów; od 2012 roku jest biskupem pomocniczym diecezji kamienieckiej na Ukrainie; ceniony rekolekcjonista dla księży.

Jacek Pawłowski MS – Urodzony w 1973 r.; święcenia kapłańskie w 2000 r. w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów; psycholog, studiował na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie; pełnił posługę sekretarza prowincjalnego i rektora w WSD Misjonarzy Saletynów w Krakowie, obecnie jest wikariuszem generalnym Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów.

Ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS – ur. W 1960 r.; święcenia kapłańskie w 1986 r. w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów; studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie; wykłada egzegezę Nowego Testamentu w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; pełnił posługę rektora i ojca duchownego w WSD Misjonarzy Saletynów w Krakowie; autor wielu książek i artykułów; znany i ceniony rekolekcjonista.

Ks. Antoni Skałba MS – ur. W 1955 r; święcenia kapłańskie przyjął w 1980 r. w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów; studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim; pełnił posługę rektora i ojca duchownego w WSD Misjonarzy Saletynów w Krakowie; był prowincjałem, proboszczem, dyrektorem „Centrum Pojednania”; od dwóch lat jest rektorem Sanktuarium w la Salette jako pierwszy Polak.

Ks. Kazimierz Wolan MS – ur. w 1960 r.; święcenia kapłańskie w 1987 r. w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów; wieloletni duszpasterz (proboszcz w Warszawie i Krakowie; rektor i ojciec duchowny w WSD Misjonarzy Saletynów; wieloletni spowiednik księży i sióstr zakonnych; prowadzi rekolekcje parafialne, dla księży i sióstr zakonnych; obecnie posługuje w „Centrum Pojednania

Bohdan Dutko MS – ur. w 1962 r.; święcenia kapłańskie w 1988 r. w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów; studiował na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie; przez długie lata był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „POSŁANIEC Matki Bożej Saletyńskiej”; był duszpasterzem młodzieży w Olsztynie i w Rzeszowie (duszpasterz akademicki i proboszcz), autor książek i artykułów; prowadzi rekolekcje zakonne, kapłańskie i parafialne; od sierpnia 2018 r. dyrektor „Centrum Pojednania”.