Cytaty, myśli, aforyzmy


Zachowaj wiarę do końca, choćby stało się tak, że wszyscy by się jej na ziemi zapierali, a ty jeden tylko zostałeś wierny: wtenczas też złóż ofiarę i zaśpiewaj chwałę Panu, ty, jedyny pozo­s­tały. A gdyby się was takich dwóch znalazło, to już będzie też cały świat, świat ży­wej miłości. Weźcie się wzajem w ramiona i chwalcie Pana: bo dokonała się Jego spra­wiedliwość, chociaż tylko w was dwóch.
(Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow)

Bo nie jest światło, by pod korcem stało,
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych;
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy; praca - by się zmartwychwstało.
(Cyprian Kamil Norwid, Promethidion)

Kto wierzy w światłość, ujrzy ją, ciemność istnieje tylko dla niewierzących.
(Vincent van Gogh)

Nie bój się cieni. One świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło.
(Oscar Wilde)

W nieugiętym proteście przeciw złu kryje się cała sól życia.
(Antoni Czechow)

W soli musi być coś osobliwie świętego: jest w naszych łzach i w oceanie.
(Khalil Gibran)

Zapytałam dziecko niosące świeczkę:
– Skąd pochodzi to światło?
Chłopczyk natychmiast ją zdmuchnął.
– Powiedz mi, dokąd teraz odeszło – odparł. – Wtedy ja powiem ci, skąd pochodzi.
(Jonathan Carroll, Poza ciszą)

Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach.
(św. Jan Paweł II)

Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza!
Umierając, zło zwyciężył, pokój nam ogłasza!
On do Ojca nas prowadzi,
Miłość czyni życia prawem.
Chrystus naszym jest pokojem,
naszym pojednaniem.
(pieśń Chrystus to nadzieja cała nasza)