Cytaty, myśli, aforyzmy


Miłuj i czyń co chcesz. Gdy milczysz, to milcz z miłością. Gdy mówisz, to mów z miłością. Gdy upominasz, to upominaj z miłością. Gdy przebaczasz, to przebaczaj z miłością. Bądź źródłem miłości, ponieważ z tego źródła może pochodzić jedynie dobro.
(św. Augustyn)

Trzecia przestroga zmierza wprost przeciw Szatanowi. Polega ona na tym, byś się starał z całego serca upokarzać w słowach i czynach, ciesząc się z dobra innych jakby ze swego własnego, pragnąc serdecznie, aby we wszystkim innych nad ciebie przenoszono; tym bowiem sposobem zwyciężysz zło dobrem, odrzucisz daleko Szatana i posiądziesz wesele ducha.
(św. Jan od Krzyża)

Mój sekret jest prosty: dawać wszystko i niczego nie trzymać dla siebie.
(św. Jan Maria Vianney)

Nawrócenie jest zwróceniem się do Boga. Uświęcenie jest napełnieniem się Bogiem.
(św. Teresa z Kalkuty)

Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali.
(św. Jan Paweł II)

Autentyczny rozwój człowieka dotyczy całości jego osoby we wszystkich jej wymiarach. Bez perspektywy życia wiecznego postęp ludzki na tym świecie pozbawiony jest oddechu. Zamknięty w ramach historii, wystawiony jest na ryzyko, że będzie sprowadzony jedynie do tego, by coraz więcej mieć. I tak ludzkość traci odwagę, by być gotową na przyjęcie wyższych dóbr, na wielkie i bezinteresowne inicjatywy wypływające z miłości powszechnej.
(Benedykt XVI)