Banner

Mt 5,43–48

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi”.

Nie wystarczy nie żywić złych uczuć wobec wroga, by spełnić Boże przykazanie o miłowaniu nieprzyjaciół. Zarówno miłujący, jak i jego wróg na swój sposób wyobraża sobie owo miłowanie. Dlatego Jezus miłość nieprzyjaciół ściśle wiąże z modlitwą. Podczas takiej modlitwy pojawia się szansa poznania działań podejmowanych przez Boga wobec nieprzyjaciół danego człowieka i włączenia się w nie w zakresie zleconym modlącemu się przez Najwyższego. Wróg dziecka Boga jest wrogiem Boga Ojca.

#Miłość nieprzyjaciół polega na urzeczywistnianiu w ich życiu woli Boga, który nikogo nie przekreśla ani nie odrzuca.

ks. Rafał Buchinger