Banner

Łk 8,19–21

„Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu”.

Można być tak zajętym Bogiem, że nie widzi się bliźniego. Jeśli tak jest, to znak, że jest się zapatrzonym, ale w siebie, a Boga się nie dostrzega.
#Im większe zapatrzenie w Boga, tym większa wrażliwość na bliźniego.

ks. Rafał Buchinger