Banner

J 6,52–59

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.

Kto sądzi, że nie ma grzechów, a zatem niebo ma już w przysłowiowej kieszeni, ten myli się kardynalnie. Trzeba o wiele więcej od bezgrzeszności, by tam się dostać. Potrzeba świętości, czyli zjednoczenia z Jezusem przez naśladowanie Go w zaufaniu do Ojca Niebieskiego, nadziei zdeponowanej w Bożych obietnicach i takiej samej miłości do ludzi, jaką żywi do nich Bóg. Eucharystia daje moc do wykonania tej mądrości.

#Bezgrzeszność nie jest największym problemem, problemem jest utożsamienie się z Jezusem.

ks. Rafał Buchinger