26 września 2018

 Łk 9,1–6 

„I wysyłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski [...]»”. 

Nie wystarczy poznać woli Bożej, aby być chrześcijaninem. Trzeba jeszcze rozeznać, w jaki sposób, kiedy i z pomocą jakich środków winna ona być wypełniona.

O ile warunek pierwszy jest znany, to warunek drugi jest zapomniany i stąd chrześcijańskie niepowodzenia i klęski, a także odejścia ludzi z Kościoła.

Chrześcijanin reprezentuje Jezusa nie wówczas, gdy manifestuje ostentacyjnie otrzymaną od Niego władzę, chełpi się otrzymanymi do dyspozycji środkami, lecz wówczas, gdy służy innym wedle wskazań Jezusa i służbie tej nie stawia granic.

#Dzierżąc laskę, można tylko rządzić i rozkazywać. Aby służyć, trzeba obie ręce mieć wolne.

ks. Rafał Buchinger