Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Leopold Tyrmand przyznał, że ma trzydzieści par sznurowadeł. Na Chmielnej był sklep, w którym właściciel sprzedawał sznurowadła z taką grzecznością, że ilekroć tamtędy przechodził, nie mógł
się oprzeć pokusie kupna [1].

Nazywając uczniów solą ziemi i światłem świata, Jezus wzywa do chrześcijańskiego świadectwa: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

Ewangelizując, siostra Anna Bałchan nie mówi: „Pan Jezus cię kocha”, bo o tym się nie zapewnia, tego trzeba doświadczyć. Stara się tak żyć, żeby skłaniać ludzi do zastanowienia i pytań: „Ja chcę żyć tak jak ty!”, „Co daje ci siłę?” [2].

1 Leopold Tyrmand, Dziennik 1954, Londyn 1985, s.176.
2 Katarzyna Wiśniewska, Kobieta nie jest grzechem. Z siostrą Anną Bałchan SIM o problemie prostytucji (i nie tylko) rozmawia Katarzyna Wiśniewska, Kraków 2007, s. 26.