Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Pytanie o wyższość postaw etycznych wierzących czy niewierzących arcybiskup Józef Życiński porównuje do dyskusji przedszkolaków o tym, czy lepsi są chłopcy, czy dziewczynki [1].

Zwykli ludzie, żołnierze, a nawet celnicy pytają Jana Chrzciciela, co mają czynić, jak mają postępować. Gdyby Jan nie prowadził ascetycznego i moralnego życia, zapewne by nie pytali.

Ksiądz profesor Alfons Skowronek mówi, że imponują mu, a czasem zawstydzają go ludzie negujący wiarę w Boga i prowadzący nienaganne życie etyczne, to „anonimowi chrześcijanie” [2].

1 Zob. Józef Życiński, Medytacje sokratejskie, Częstochowa 1991, s. 99.
2 Zob. Artur Sporniak, Gdzież jest, o śmierci, twój oścień, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 15 (3118), s. 11.