Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Krzysztof Majchrzak tak mówi o aktorstwie: „To jest poważna gra. Bo tu chodzi o miłość. Artysta bez miłości nie ma prawa przemawiać [...]. Bo wtedy wszystko, co robi, jest toksyczne i szkodliwe”[1].

W Ewangelii przykazanie miłości do Boga jest postawione przed przykazaniem miłości samego siebie i bliźniego. Bóg, autor i źródło miłości, obdarza nią człowieka i daje mu siłę, by dzielił ją z innymi.

Ksiądz Józef Tischner uważał, że miłość to nie oczarowanie, ale wybór: „Im bardziej dojrzała jest miłość, tym bardziej dojrzały jest wybór. A miłować Boga to znaczy wybierać tego, kto nas pierwej wybrał”[2].

1 Katarzyna Bielas, Niesformatowani. Rozmowy, Kraków 2007, s. 232.
2 Józef Tischner, «Religio» znaczy więź, „Więź” 2008, nr 2–3 (592–593), s. 24.