UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI


Umiejętność odczytywania znaków, ks. Janusz Mastalski
Stąd też u progu nowego roku trzeba pochylić się w swoim sercu nad wydarzeniami, które miały miejsce w ostatnim okresie. Co zatem oznacza postawa rozważania Bożych zrządzeń? W pierwszej kolejności wszystkie wydarzenia z naszego życia wskazują na więcej

Przemowa Boga do człowieka, ks. Kazimierz Skwierawski
Bóg do nas mówi! I tak dzieje się od początku. Już Księga Rodzaju ukazuje nam bardzo piękny obraz Boga przechadzającego się ze swoim stworzeniem w raju. I nawet wtedy, gdy człowiek zgrzeszył nieposłuszeństwem i odszedł od Stwórcy, On nie zaprzestał więcej

Święty czas rodzinnego domu, ks. Edward Staniek
Syn Boga wkroczył w czas, by nam umożliwić jego uświęcenie. Przyniósł wszystkie potrzebne do tego łaski i pokazał nam, jak się to robi. Najdoskonalej wykorzystała to Jego Matka, która od swego poczęcia żyła nie tylko prawem ziemskiego dotleniania, ale Jej więcej