UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH


  Otoczmy troską życie wieczne, ks. Edward Staniek
Tak łatwo jest zamknąć się w doczesności i skoncentrować wszystkie siły i całą uwagę jedynie na życiu na ziemi. Tak łatwo... Dla wierzącego to jeden z poważnych błędów, który ujawnia się w całej ostrości w spojrzeniu w oczy własnej śmierci. więcej

Prawdziwe niebo nie jest tylko moje, ks. Grzegorz Babiarz
W tajemnicę spotkania Boga na ziemi wprowadza nas pierwsze czytanie, zaczerpnięte z Apokalipsy. Święty Jan opisuje liturgię, w której uczestniczą nie tylko ludzie, ale aniołowie i wszyscy sprawiedliwi, którzy żyli przed Chrystusem. Proszę, więcej

Niebo – radość przebywania z Bogiem, ks. Dariusz Stawiecki
Tak... ludzie na różny sposób wyobrażają sobie życie wieczne. Ale dostrzegamy w tych wszystkich wypowiedziach jakąś nutę przewodnią – tęsknotę. Tęsknotę za pokojem, za miłością, za szczęściem. Tę tęsknotę odkrywamy także więcej