W szkole Jezusa, ks. Tadeusz Mrowiec

 

Pieśń Pójdź do Jezusa (zw. I)

Panie Jezu Chryste, z wiarą klękamy przed Twoim obliczem ukrytym w białej Hostii. Na początku września przynosimy do Ciebie tak wiele spraw, które nurtują nasze serca. Żywe są w nas dni minionych wakacji. Z wdzięcznością wspominamy przed Tobą spotkanych ludzi, odwiedzone miejsca, poznane zadania i wyzwania różnych społeczności w naszej ojczyźnie i w innych krajach. Wszystkie doświadczenia obejmujemy modlitwą dziękczynną, a jednocześnie prosimy, abyśmy mogli korzystać z owoców wakacyjnego odpoczynku w rozpoczętym roku szkolnym.

Przekraczając szkolny próg, odkrywamy nowe zadania, które stają przed dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. To najważniejsza intencja dzisiejszej adoracji. Chcemy Tobie, Nauczycielu Dobry, powierzyć dzieło nauczania i wychowania w nowym roku szkolnym.

W dzisiejszej Ewangelii mówisz, Jezu, o swojej szkole. Zapraszasz do niej wszystkich, którzy idą za Tobą, ale stawiasz wysokie wymagania. Wyliczasz warunki i podkreślasz, że jeżeli ktoś ich nie spełnia, „nie może być Twoim uczniem”. Nie zostanie przyjęty do Twej szkoły.

Warto przypomnieć, jakie to warunki. Kto chce być Twoim uczniem powinien, po pierwsze, wyrzec się wszystkiego, co posiada, tak aby rzeczy materialne nie zasłaniały Ciebie; po drugie, zostawić wszystkich ludzi, nawet najbliższych, Ty i Twoje przykazania mają być na pierwszym miejscu, trzeba zostawić nawet własne racje; po trzecie, nieść za Tobą swój krzyż. Każdy, kto wstąpi do Twojej szkoły, nauczy się mądrze planować i realizować życie, na podobieństwo budowniczego wspaniałej wieży. Każdy, kto wstąpi do Twojej szkoły, nauczy się zwyciężać z mocniejszym od siebie, na podobieństwo króla wyruszającego na wojnę. Każdy, kto wstąpi do Twojej szkoły, rozezna zamysł Boży i pozna wolę Stwórcy w swoim życiu.

Pieśń Pójdź do Jezusa (zw. II)

Panie Jezu Chryste, chcemy codziennie przekraczać próg Twojej szkoły. Mamy świadomość, że nie jest w niej łatwo. Będziemy potrzebowali Twojej pomocy, ale nie chcemy pobierać nauki w szkołach, które Cię nie znają, w szkołach, które nie szanują Twoich praw i przykazań. Wyznajemy wraz z apostołem: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. Dlatego pokornie wspólnie prosimy, powtarzając: Nauczycielu Dobry, przyjmij nas do swojej szkoły.

–  Abyśmy miłowali Ciebie więcej niż wszystkich ludzi
–  Abyśmy nauczyli się miłować wzajemnie, jak Ty nas umiłowałeś
–  Abyśmy zdolni byli do miłości naszych nieprzyjaciół
–  Abyśmy potrafili przebaczać naszym winowajcom siedemdziesiąt siedem razy
–  Abyśmy potrafili sobie wzajemnie służyć
–  Aby dzieci chętnie poznawały Cię na katechezie
–  Aby młodzież obrała Cię za swego przyjaciela
–  Aby nauczyciele współpracowali z Duchem Prawdy
–  Aby wychowawcy czerpali z Bożej mądrości
–  Aby rodzice cenili w pracy i odpoczynku wartości chrześcijańskie
–  Abyśmy w nowym roku szkolnym nauczyli się lepiej modlić