WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH


Sąd Boży i sakramenty, ks. Tomasz Jelonek
Wczoraj przypatrywaliśmy się otwartemu niebu, w którym przebywają ci, którzy przez swoje świadectwo i korzystanie z sakramentów świętych, w których płynie Krew Chrystusa, doszli do domu Ojca. Dziś myślimy o tych, więcej

Odwaga w obliczu śmierci, ks. Piotr Andryszczak
Nie ulega wątpliwości, że jednym z najbardziej skutecznych sposobów oceny naszej wiary jest przyjrzenie się postawie wobec śmierci. Jeżeli jest ona pełna lęku, to dowód na to, jak wiele w tej dziedzinie powinniśmy więcej