10. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok C)


Wiara w życie wieczne, ks. Janusz Mastalski

Jakże ważne i pełne nadziei są słowa wypowiedziane przez Jezusa do ludu: „Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne”. Wiara staje się drzwiami, przez które trzeba przejść na drugi świat. Dla niektórych współczesnych więcej

Słowo i czyn, ks. Bogdan Zbroja
Pierwsze czytanie opowiada o proroku Eliaszu, który wyprosił życie dla syna wdowy z Sarepty Sydońskiej. Eliasz bierze jej dziecko do sali na górze i tam modli się do Boga o to, aby jego dusza powróciła do ciała. Bóg wysłuchał prośby więcej

Nie ma sytuacji bez wyjścia, ks. Mateusz Hosja
Co mogę zrobić w sytuacji, która całkowicie mnie przerasta, której nie jestem w stanie ani kontrolować, ani odwrócić? Jak mam wytłumaczyć sobie nieprzewidywalność Boga i Jego sposób działania? A przecież śmierć kogoś bliskiego to nie jedyna więcej

Dowód Bożej mocy, ks. Edward Staniek
Wskrzeszenie jest powrotem do życia doczesnego, które i tak jest zawsze zakończone śmiercią. Wskrzeszony umiera dwa razy. Zmartwychwstanie Jezusa dokonuje się Jego mocą, dowodząc Jego Bóstwa. Nasze zmartwychwstanie również dokona więcej