11. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok C)


Twoja wiara Cię ocaliła, ks. Janusz Mastalski
W kontekście odczytanej dziś perykopy można mówić o trzech cechach takiej wiary. Niech to będzie dla nas specyficzny rachunek sumienia. I tak, grzeszna kobieta, zdając sobie sprawę z faktu, że pobłądziła, oddaliła się od Boga, przyszła do Chrystusa więcej

Usprawiedliwienie przez wiarę, ks. Tomasz Jelonek
Paweł, który został posłany przede wszystkim, aby przyprowadzić pogan do Chrystusa, z całą siłą bronił twierdzenia, że usprawiedliwienie dokonuje się dzięki przyjęciu wiary, niezależnie od pełnienia uczynków Prawa. Problem ten występuje więcej

Słowo i czyn, ks. Bogdan Zbroja
Słowa, które usłyszeliśmy przed chwilą, skupiają się wokół ważnej sprawy, która dotyczy każdego z nas. Chodzi o grzech. Zarówno wielki król Dawid, jak i kobieta, która prowadziła w mieście grzeszne życie, spotkali się z Bożym miłosierdziem. więcej

Moc przebaczenia, ks. Edward Staniek
Ewangelia niesie zdumiewającą nowinę. Ona jest przeznaczona nie dla doskonałych, którzy grzechu nie popełnili, ale dla grzeszników. To przed nimi otwiera szansę powrotu na drogę pełnienia woli Ojca. Taka decyzja ma miejsce przy nawróceniu. więcej