12. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle (Mt 10, 28).
więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Uczeni uważają Ps 69 za lamentację jakiejś bliżej nieznanej jednostki. Przeplatają się tutaj lamentacje z prośbami, toteż niektórzy usiłowali wyróżnić dwa oddzielne utwory. Ale nie ma ta opinia przekonujących dowodów. Powtarzanie narzekań i próśb można wyjaśnić przeznaczeniem utworu dla kultu lub wielkim wzburzeniem autora.  więcej


Duma z bycia katolikiem, ks. Janusz Mastalski
Zatem aby być dumnym ze swej przynależności do Chrystusa, trzeba pokonać lęk przed opinią publiczną, przed ludźmi, którzy inaczej myślą. Tylko wtedy człowiek może opanować pokusę zaparcia się Chrystusa. Jan Paweł II, komentując dzisiejszą Ewangelię więcej

Sposób na lęk, ks. Wojciech Węgrzyniak
Chodzi o to, żeby się nie bać tego, że nas ludzie zabiją, że doniosą, że będą atakować. Bóg to wszystko widzi. Bóg nad tym wszystkim czuwa. Jeżeli dopuszcza, to ma w tym jakiś plan, cel, który sprawia, że wyjdzie nam to na dobre. Mamy się więc nie więcej

O odwadze, ks. Edward Staniek
Lęk potrafi sparaliżować serce tak, że nie jest ono w stanie podjąć dzieł trudnych, w których trzeba ryzykować. Miłosierdzie wobec ludzi słabych polega w wielkiej mierze na tym, by ich ochronić przed agresją środowiska, przed niesprawiedliwym sądem, butami, więcej

Nie bójcie się ludzi, ks. Pogodny
Pan Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”. więcej