12. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok B)


Kim jest Chrystus?, ks. Janusz Mastalski
Niech pewnym wprowadzeniem do dzisiejszych rozważań będzie ukazanie często spotykanej we współczesnym świecie sytuacji domowej. Otóż tragedię dzieci z rozbitych małżeństw ilustruje list małego Jacka napisany do Dzieciątka Jezus w okresie więcej

Nie bądźmy bojaźliwi, ks. Marian Bendyk
Burza na jeziorze jest obrazem historii Kościoła i naszego chrześcijańskiego życia. Po wzburzonym morzu świata i czasu wiosłujemy do portu, któremu na imię „wieczność”. Bardzo rzadko ta żegluga jest spokojna. Częściej niebo pokryte jest więcej

Kim On jest?, ks. Kazimierz Skwierawski
„Kim On właściwie jest?” Słyszeliśmy w Ewangelii, że wicher i jezioro były Jezusowi posłuszne, co wprawiło uczniów w osłupienie i stąd pojawiło się ich pytanie, ale nie to jest ważne. Istotne jest, że On z miłości umarł za nas „po to, aby ci, co żyją, już nie więcej

Żyć dla Chrystusa, ks. Edward Staniek
Apostołowie, doświadczeni rybacy, w obliczu zagrożenia ze strony wichru i wysokiej fali myśleli o swoim ocaleniu. Mieli blisko Jezusa, który spał w tonącej łodzi zmęczony całodzienną pracą. Bezradni, doszli do wniosku, że należy Go obudzić, i to w więcej