14. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok B)


 Moje niedowiarstwo, ks. Janusz Mastalski
Dzisiejsza Ewangelia porusza bardzo istotną kwestię dotyczącą życia każdego z nas. Ci, którzy obserwowali cuda zdziałane przez Chrystusa, „powątpiewali o Nim” (Mk 6). Jezus był wręcz zdziwiony ich niedowiarstwem. Wydaje się, że historia się więcej

Będę się chlubił z moich słabości, ks. Edward Staniek
Święty Paweł mówi jednak o tym, że życie człowieka ma głęboki sens również wówczas, gdy nie jest bezpośrednio nastawione na pomoc najbliższym. Człowiek kaleki, chory, zmęczony życiem, dotknięty starością już niewiele pomaga. W pewnych sytuacjach więcej

  Jezus dziwił się ich niedowiarstwu, ks. Stanisław Bedrowski
Człowiek mocno uwierzył w siebie; tak bardzo zaufał swoim możliwościom i swojemu rozumowi, że Bóg jest mu już niepotrzebny, że Jezus mu przeszkadza. Człowiek współczesny tak bardzo zapatrzył się w siebie i swoje możliwości, że odważa się więcej

Uniżenie Jezusa, ks. Kazimierz Skwierawski
Bóg przez swoje uniżenie podźwignął upadłą ludzkość. Liturgia pokazuje nam bezmiar tego uniżenia, wyrażającego się w zgodzie na pogardę, lekceważenie, odrzucenie i nieposłuszeństwo wobec słowa, które Bóg nieustannie kieruje do swojego więcej