17. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)


Powołanie do zrozumienia Pana, ks. Janusz Mastalski

Dzięki Trzeciej Osobie Boskiej możliwy jest prawdziwy postęp, który zakłada, że będąc wiernym zasadom wiary, można korzystać ze zdobyczy cywilizacyjnych. Nieprawdą jest, jakoby chrześcijanin był człowiekiem zacofanym, więcej

Boży biznes, ks. Edward Staniek
Nie ma większego specjalisty od biznesu jak Bóg. Jego Syn przybył, by nas tego biznesu nauczyć. Podał dokładne zasady i ukazał, jak należy ten biznes prowadzić. Wymaga on rozpoznania tego, co jest najwyższą wartością. To rozpoznanie więcej

Rozprawka, ks. Kazimierz Skwierawski
Pod koniec nauki w szkole podstawowej przyuczono nas do pisania rozprawki. Podano ogólne zasady i wskazano, jak prawidłowo rozwijać określony temat. Dla wielu z nas to było wprawdzie dawno, ale myślę, że i dziś możemy wspólnie podjąć próbę napisania stosownej rozprawki na temat więcej

 Mądrość, ks. Jan Machniak
Król Salomon w swojej modlitwie prosił Boga, aby dał mu mądrość życiową, która pomagałaby mu rozsądzać, gdzie jest dobro i zło. Mądrość życiowa jest największym skarbem, życiową perłą, dzięki której człowiek może odnaleźć drogę więcej