17. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją (Mt 13, 45-46) więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Salomon prosi Boga o serce mądreserce pełne rozsądkuserce pojętne. Zwrot ten w Biblii hebrajskiej znaczy dosłownie: serce (zdolne) do słuchania i to nie tylko serce jako siedlisko zmysłów, ale także jako siedlisko umysłu i woli człowieka do wypełniania woli Bożej ujawnionej w szczególny sposób w Prawie Bożym i stosowania jej w życiu osobistym i narodu. więcej


Powołanie do zrozumienia Pana, ks. Janusz Mastalski
Dzięki Trzeciej Osobie Boskiej możliwy jest prawdziwy postęp, który zakłada, że będąc wiernym zasadom wiary, można korzystać ze zdobyczy cywilizacyjnych. Nieprawdą jest, jakoby chrześcijanin był człowiekiem zacofanym, więcej

Boży biznes, ks. Edward Staniek
Nie ma większego specjalisty od biznesu jak Bóg. Jego Syn przybył, by nas tego biznesu nauczyć. Podał dokładne zasady i ukazał, jak należy ten biznes prowadzić. Wymaga on rozpoznania tego, co jest najwyższą wartością. To rozpoznanie więcej

Rozprawka, ks. Kazimierz Skwierawski
Pod koniec nauki w szkole podstawowej przyuczono nas do pisania rozprawki. Podano ogólne zasady i wskazano, jak prawidłowo rozwijać określony temat. Dla wielu z nas to było wprawdzie dawno, ale myślę, że i dziś możemy wspólnie podjąć próbę napisania stosownej rozprawki na temat więcej

 Mądrość, ks. Jan Machniak
Król Salomon w swojej modlitwie prosił Boga, aby dał mu mądrość życiową, która pomagałaby mu rozsądzać, gdzie jest dobro i zło. Mądrość życiowa jest największym skarbem, życiową perłą, dzięki której człowiek może odnaleźć drogę więcej