17. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok C)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11, 13). więcej


Cechy prawdziwej modlitwy, ks. Janusz Mastalski
Na tym pouczeniu Mistrz nie poprzestaje. W słowach: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”, zawarte są kolejne cechy modlitwy. Chrystus wzywa wszystkich do konsekwencji w dialogu z Bogiem. Nie chodzi o więcej

 Boże dary, ks. Bogdan Zbroja
To smutna prawda: ciągle nie umiemy się modlić. Dzieje się tak, ponieważ nie modlimy się w ten sposób, jak tego pragnie Bóg. Staramy się o to, by On spełniał nasze zachcianki. Chcemy urządzać świat, rodzinę, nas samych według naszych koncepcji więcej

Powołani do modlitwy, ks. Edward Staniek
Wszyscy jesteśmy powołani do ustawienia życia według Modlitwy Pańskiej. To jest nasz program, który należy dokładnie zrealizować, bowiem w rozumieniu Jezusa modlitwa to życie z Bogiem i przed Bogiem, z minuty na minutę. więcej

Pacierz, ks. Tadeusz Mrowiec
Dzisiejsza liturgia słowa w kilku obrazach i przykładach ukazuje nam modlących się ludzi. Zawsze zastanawia nas modlitwa – a raczej targowanie się z Bogiem – Abrahama w obronie mieszkańców Sodomy i Gomory. W Ewangelii przykład modlącego się Jezusa więcej