18. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok C)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia (Łk 12, 15). więcej


Dystans do bogactwa, ks. Janusz Mastalski
Kiedy w czasach gospodarki rynkowej i coraz większego niepokoju o nasze jutro ogarnia nas silna pokusa gromadzenia, przypominajmy sobie słowa dzisiejszej liturgii. Święty Paweł wzywa przecież: „Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa więcej

Mądrze korzystać z dóbr, ks. Edward Staniek
Pragnę zwrócić uwagę na trzy wymiary ewangelicznego podejścia do dóbr tego świata, o których mówi dzisiejsze słowo Boże. Na pierwszy wymiar zwraca uwagę Kohelet, który odkrywa prawdę, że dość często bywa w życiu tak, więcej

Gdzie gromadzić dobra?, ks. Tadeusz Mrowiec
Naprawdę w życiu posiadamy tylko to, co daliśmy innym. To jest droga naśladowania hojności Stwórcy. Bóg udziela nam licznych darów, aby nimi służyć innym. «Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu» (Dz 20,35). więcej

Przestroga przed chciwością, ks. Bogdan Giemza SDS
Przypowieść, którą dziś odczytujemy i rozważamy w liturgii, jest przestrogą Pana Jezusa przed chciwością. Ewangelista Łukasz opowiada o tym, że pewnego razu dwóch braci zwróciło się do Chrystusa, aby rozsądził pomiędzy nimi spór więcej