18. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Za czasów króla Achaba kryzys religijny i moralny w Izraelu wkroczył w ostre stadium. Achab, będąc pod wyjątkowym wpływem swej żony Izebel – księżniczki fenickiej, wybudował świątynię dla Baala i sam zaczął oddawać mu cześć, odchodząc od wiary w jedynego Boga Jahwe. więcej


Jezus źródłem życia w obfitości, ks. Janusz Mastalski

Dzisiejsza Ewangelia niesie dla każdego człowieka istotne, wręcz fundamentalne przesłanie. Oprócz wielu pouczających wniosków zawartych w opisie cudownego rozmnożenia chleba należy wysnuć także i ten, że ludziom nigdy nie zabraknie więcej  

Chleb i Eucharystia, ks. Jan Machniak
Chrystus rozdający chleb na pustyni był źródłem mocy dla ludzi zmęczonych wędrówką i upałem całego dnia. Chleb ziemski może nasycić zgłodniałych wędrowców. Pan Jezus w obrazie chleba zapowiedział pokarm, który daje siłę na drogę do wieczności. więcej  

Hojność Boga, ks. Kazimierz Skwierawski
„Otwierasz rękę i karmisz nas do syta” – wielu powiedziałoby, że to prowokacja, biorąc pod uwagę fakt, że codziennie tylu ludzi umiera z głodu. Inni stwierdziliby, że to bluźnierstwo. A przecież te słowa są niewątpliwą prawdą. Co więcej, trzeba powiedzieć, więcej  

Pokarm dla ducha, ks. Edward Staniek
To nie byli nędzarze bez pieniędzy, to nie byli ludzie z marginesu. To byli słuchacze, którzy tak wysoko cenili słowo Jezusa, że zapomnieli o jedzeniu. Ważniejsza dla nich była Jego mądrość niż chleb. Ale uczniowie myśleli o ich pustych żołądkach. więcej