19. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok C)

 Myślenie eschatologiczne, ks. Janusz Mastalski
Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie (Łk 12, 37). więcej

Myślenie eschatologiczne, ks. Janusz Mastalski
Nasza odpowiedzialność za dokonywane wybory przekłada się także na ciągłą troskę o sumienie. Trzeba więc zapytać siebie o owocność sakramentu pokuty. Chrystus dał nam konkretną pomoc w postaci łaski sakramentalnej, z marnotrawienia więcej

Świat wiary, ks. Edward Staniek
Teksty Pisma Świętego każą nam dziś zatrzymać się przez chwilę nad tajemnicą wiary. Autor Listu do Hebrajczyków zwraca uwagę na postawę Abrahama, ojca ludzi wierzących. Przypomina, że wiara to jest odpowiedzialność przed Bogiem. więcej

Praca a tajemnice Bożego królestwa, ks. Tadeusz Mrowiec
W naszym codziennym życiu nieustannie przenika się świat widzialny i niewidzialny. Bóg jest Stwórcą rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Dlatego odpowiedzialność w życiu i w pracy za powierzone zadania jest najkrótszą drogą do uczestniczenia więcej

Gotowość na śmierć, ks. Bogdan Giemza SDS
Słyszymy dziś w Ewangelii wezwanie Pana Jezusa do czujności: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie”. Obrazy czuwania nosimy w sobie. Słyszymy, że czuwa żołnierz na warcie, lekarz pogotowia, kolejarz na przejeździe, więcej