2. NIEDZIELA WIELKANOCNA (rok C)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski 
Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok więcej

Istota pokoju, ks. Janusz Mastalski
Można zatem stwierdzić, że człowiek pokoju jest darem dla drugiego. Nieść innym pokój to znaczy być dla innych miłosiernym. Miłosierdzie wobec wszystkich bez wyjątku jest jednocześnie budowaniem pokoju wśród ludzi. Nie zaprzepaszczajmy więcej

Zrozumieć miłosierdzie Boże, ks. Tomasz Jelonek
Przesadne podkreślanie miłosierdzia prowadzi do zlekceważenia całego zła grzechu i przekonania, że można grzeszyć, gdyż Bóg jest miłosierny; nie trzeba zadośćuczynienia, bo miłosierdzie wszystko przebacza. Z takimi postawami spotykamy więcej

W Jego ranach nasze zdrowie, ks. Tadeusz Mrowiec
Chrystus przychodzi do Wieczernika pomimo drzwi zamkniętych. Pozdrowieniem „Pokój wam” uwalnia apostołów od pierwszego przerażenia. Następnie pokazuje zranione ręce i bok. Chce przekonać uczniów o realności swojego więcej

Dives in misericordia, ks. Bogdan Zbroja
Umiłowani w Chrystusie Panu, dzisiejsza niedziela kryje w sobie ogrom tajemnicy miłosierdzia Bożego. Zechciejmy zatem przez chwilę skupić naszą uwagę na tym wymiarze Bożej miłości, który nazywa się miłosierdziem. Czytania biblijne więcej