2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (rok B)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich (Mk 9, 2).
więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Osoba cicha to nie ktoś, kto ucieka od walki, ani ktoś, kto nigdy nie wpada w złość. Osoba cicha to ktoś, kto nigdy nie uczyni jednej rzeczy: nigdy nie podejmie walki, gdy atakowana jest jego pycha, lecz zawsze wtedy, gdy zagrożone są jego zasady... więcej


Zachowywać polecenia Pana, ks. Janusz Mastalski
Apostołowie w sposób szczególny pozostali wierni, bowiem po trudnych chwilach Wielkiego Piątku oddali życie za Chrystusa. Przypieczętowali krwią wierność swojemu Mistrzowi. W dzisiejszych czasach trzeba czuwać, aby nie wejść niepostrzeżenie więcej

Jedyna ofiara godna Boga, ks. Edward Staniek
Natomiast jedyną ofiarą miłą Bogu jest ofiara z własnego życia. Na taką ofiarę On czeka. Winna ona być złożona dokładnie według sposobu przez Niego podanego. Ma być oparta na ścisłym posłuszeństwie Bogu. Wypełnianie woli Ojca Niebieskiego staje się  więcej

Właściwy obraz Boga, ks. Kazimierz Skwierawski
Tym, który oskarża człowieka przed Bogiem, jest Szatan, gdyż ma w swojej ręce szereg dowodów przeciw każdemu z nas: wiele przykładów naszej słabości, grzechu, niekonsekwencji i głupoty. Natomiast Bóg pragnie nas odkupić i wyzwolić z biedy, więcej

Wierzyć to znaczy spoglądać w niebo, ks. Damian Wąsek
Za wiarę Bóg chce nam dać wszystko. Nie tylko niebo, choć to najważniejsza obietnica. On chce nam dać wszystko, co najlepsze już tu, na ziemi. Cały problem polega na tym, że najlepsze dla nas według Niego nie zawsze jest najlepszym według nas. więcej