2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (rok C)


Moja góra Tabor, ks. Janusz Mastalski
Nie wiemy, co przyniesie jutrzejszy dzień, rozpoczęty tydzień. Nikt z nas nie wie, co go czeka. Góra Tabor wzywa do obudzenia się, tak jak uczynili to apostołowie, którzy tam wyszli. Musimy usłyszeć wszystko, czego chce
od nas Bóg więcej

Warunki przemiany, ks. Stanisław Saletnik
Słuchając dzisiejszej Ewangelii o cudownym przemienieniu Pana Jezusa i chcąc z pewnością przemienić życie nasze z grzesznego na zgodne z nauką Ewangelii, powinniśmy z Nim iść na Tabor. A nasze przemienienie oprzeć na comiesięcznej więcej

Zachowali milczenie, ks. Rafał Buchinger
Pouczające jest posłuszeństwo uczniów względem Nauczyciela. Wydał polecenie, a oni je wykonali. Prawdę o boskiej godności Jezusa, poznaną z Jego łaski, ujawniali innym po Jego zmartwychwstaniu. Dzięki takiemu więcej

Jego słuchajcie, ks. Edward Staniek
Wydawać by się mogło, że ta trójka uczniów po takim przeżyciu już nigdy nie będzie miała kłopotów ze słuchaniem, a ściśle mówiąc z posłuszeństwem Jezusowi. A historia mówi co innego. Piotr na dziedzińcu Kajfasza, więcej