2. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok C)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Na obszarze starożytnego Bliskiego Wschodu, gdzie woda zwykle występowała w niewystarczającej ilości, spożywanie wina było bardziej koniecznością niż przyjemnością. więcej

Być wiernym Bożej woli, ks. Janusz Mastalski
W Księdze Izajasza napisane jest z ogromną dobitnością, że jeśli wydaje ci się, że wszystko już stracone, że Bóg cię opuścił, pamiętaj: to nieprawda! Bóg jest, On cię nie zostawił. A zatem prawdziwa wiara to więcej

Znak w Kanie Galilejskiej, ks. Tomasz Jelonek
Jezus wraz z uczniami przybywa na wesele w Kanie Galilejskiej. Na samym początku Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i jako kobietę, przeznaczając ich do wyłącznego i nierozerwalnego związku małżeńskiego więcej

 Podobanie się Bogu, ks. Bogdan Zbroja
Trzeba stale być zanurzonym myślami w Bożej obecności. Trzeba mieć w życiu cel nie tylko doczesny – życiową karierę, trzeba także mieć cel ostateczny – zbawienie, chęć bycia doskonałym i świętym. więcej

Posłuszeństwo, ks. Edward Staniek
Maryja miała pewność, że Syn uczy nas pełnienia woli Ojca. To pozwala zrozumieć Jej słowa, jakie skierowała do służby w czasie wesela w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Jezus im rzekł: więcej