20. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok C)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie (Łk 12, 50). więcej


Konsekwencje wierności Bogu, ks. Janusz Mastalski
Wydaje się, że pierwsze przesłanie jest bardzo czytelne: wierność Bogu może często stać w opozycji do świata. Bycie konsekwentnym w wierze i obrona wartości chrześcijańskich napotykają dziś na opór, a wyznawcy zostają wypchnięci z życia więcej

W obronie wolności, ks. Edward Staniek
Wielu uważa, że posłuszeństwo polega na tym, że ktoś jest prowadzony na smyczy i prowadzący decyduje o tym, jak długa jest smycz i w jaki sposób człowiek poddany winien być podległy. Takie posłuszeństwo nie ma nic wspólnego z Ewangelią. więcej

Boży ogień, ks. Tadeusz Mrowiec
Ogień, który oświetla i ogrzewa, ale potrafi też doszczętnie zniszczyć, od początku kojarzył się człowiekowi z tym, co mocniejsze od niego i tajemnicze. Dlatego był znakiem tego, co boskie lub demoniczne. W Piśmie Świętym ogień jest symbolem więcej

Naśladować Jezusa, ks. Kazimierz Skwierawski
Z jakąż radością przyjmujemy prawdę zawartą w dzisiejszej modlitwie mszalnej: „Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko więcej