21. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16, 18).

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
„Narzędziami Chrystusa na tym świecie są tylko ludzie pokorni. Redukując samych siebie do zera, zostawiają miejsce na Nieskończoność, podczas gdy tych, którzy uważają siebie za nieskończonych, Bóg zostawia z ich małym zerem” więcej


Kim Jezus na pewno nie jest?, ks. Janusz Mastalski

Patrząc na Jezusa i odpowiadając na pytanie, kim nie jest, trzeba wspomnieć o jeszcze jednym współczesnym podejściu do Zbawiciela. Istnieją tacy chrześcijanie, którym się wydaje, że Jezusa można oszukać. Żyją tak, jakby Go de facto nie było. więcej

Za kogo Go uważam?, ks. Tomasz Jelonek
Porównania zastosowane przez Jezusa, te mówiące o skale i bramach piekielnych, są łatwe do zrozumienia i wszyscy pojmujemy zawarte w nich aluzje. Jednak uczniowie Jezusa, słuchając tych słów, mieli przed oczyma wspaniałą ich ilustrację. więcej

Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ks. Bogdan Zbroja
Wiara Piotra zatem pochodzi nie od niego, ale jest darem samego Boga. Królestwo niebieskie, do którego Jezus dał klucze Piotrowi, stoi właśnie na tej wierze. Piotr ma tak silną wiarę, że razem z Jezusem chodzi po falach jeziora (por. Mt 14,28)! więcej

Klucze Kościoła, ks. Edward Staniek
Kościół jest instytucją bosko-ludzką, której Chrystus powierzył władzę kluczy. Złożył je w ręce Piotra i jego następców. Czego dotyczy ta władza? Co Piotr zamyka i co otwiera? To klucze do świata prawdy objawionej. Klucze pozwalające na więcej