22. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok B)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Dziesięcioro Przykazań to prawo wolności: nie takiej jednak, która pozwala folgować ślepym namiętnościom, lecz wolności, która prowadzi do miłości i do wyboru w każdej sytuacji tego, co dobre, nawet wówczas, gdy jest to uciążliwe. więcej


Obłuda w wierze, ks. Janusz Mastalski
Nie wystarczy więc deklarować, że jest się wierzącym. Za ową deklaracją muszą iść czyny. Cóż z tego, że uczestniczymy w mszy, skoro i tak nie przejmujemy się wskazaniami Ewangelii czy Kościoła. Trzeba jednak odróżnić obłudę od niekonsekwencji więcej

Naród mądry i rozumny, ks. Kazimierz Bukowski
Mniej więcej od rewolucji francuskiej głosi się w pewnych kręgach, że najcenniejszą wartością człowieka jest wolność. Przy czym często pojmuje się ją jako wolność „od” prawdy i dobra. Tymczasem wolność jest wielkim darem, który ma nas kierować „ku” więcej

Grzechy wobec słowa Bożego, ks. Kazimierz Skwierawski
Dzisiejsza liturgia mówi sporo o grzechu, o tym, jak różne sprawy mogą wychodzić z ludzkiego serca. Warto spojrzeć na tę rzeczywistość słowa Bożego w kontekście grzechu. Jakie grzechy popełniamy wobec słowa Bożego? więcej

Boży dom, ks. Bogdan Zbroja
Umiłowani w Chrystusie Panu! Jak co tydzień przyszliśmy do kościoła, aby podczas niedzielnej Eucharystii zjednoczyć się z Bogiem w modlitwie. Gromadzimy się, aby wsłuchać się z uwagą w Jego słowo, które poucza nas, w jaki sposób znaleźć więcej