23. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata (Mt 18, 15).
więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
W starożytnym świecie funkcja strażnika miała bardzo duże znaczenie. Świadczą o tym częste (aż 150) odniesienia w Piśmie Świętym. Praca strażnika polegała przede wszystkim na strzeżeniu ludzi powierzonych jego opiece. więcej

Sztuka przyjmowania upomnień, ks. Janusz Mastalski

Jezus, podając kilka sposobów upominania, sugeruje, że każdy z nas spotyka ludzi, którzy nie potrafią przyjmować uwag, napomnień czy nagan. Słowa z tej Ewangelii najczęściej traktuje się jako swoisty instruktaż upominania. Można jednak w kontekście więcej

Dwaj albo trzej, ks. Kazimierz Skwierawski
Jedno z najczęstszych pytań, jakie stawia współczesny człowiek, brzmi: Gdzie mogę spotkać Boga? Gdzie On jest? Jeśli dobrze wsłuchamy się w słowa Jezusa, pojawia się genialnie prosta i bardzo konkretna odpowiedź: Bóg jest wszędzie tam, gdzie są więcej

Odpowiedzialność za wiarę, ks. Piotr Wieczorek
Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry! Dzisiejsze czytania mszalne mówią o odpowiedzialności za wiarę innych ludzi. Ta odpowiedzialność zobowiązująca chrześcijanina ma parę kręgów swego oddziaływania. Pierwszy krąg, najszerszy, ogarnia wszystkich ludzi więcej

Wrzesień miesiącem Pisma Świętego, ks. Wacław Chmielarski
Przywykliśmy już do tego, że pewne miesiące w roku poświęcamy różnym sprawom. Dla przykładu: październik to miesiąc różańca, grudzień to miesiąc rorat, marzec to miesiąc poświęcony św. Józefowi, piękny maj to miesiąc litanii śpiewanych w kościołach więcej