25. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok C)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości (Łk 16, 8). więcej

Wierność w małym, ks. Janusz Mastalski
Podstawowym warunkiem wierności w małym jest wrażliwość. Jeśli nie będziemy jej posiadać, staniemy się przysłowiowymi słoniami w składzie porcelany, które nie zauważają, że pod ich nogami coś się znajduje. Chrystus dbał o drobiazgi i zwracał więcej

Zapobiegliwość i niedbałość, ks. Wacław Chmielarski
Należałoby w tym miejscu zapytać, jaka jest moja postawa wobec pieniądza, względem wartości materialnych. Czy gromadzę je po to, by je tylko mieć, czy też pragnę przy ich pomocy zrobić coś dobrego dla drugich? Jeden z egzegetów biblijnych, analizując słowa Pisma więcej

 Etyka bogacenia się, ks. Bogdan Giemza SDS
Lektura Słowa Bożego dzisiejszej niedzieli zaprasza nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr materialnych. Same w sobie są one dobre, problemem pozostaje gospodarowanie nimi przez człowieka. Jan Paweł II w encyklice Centesimus annus stwierdza więcej

Pragnienia Boga, ks. Bogdan Zbroja
Bóg pragnie, abyśmy po prostu z Nim żyli i Go kochali, abyśmy o Nim rozmyślali w każdej chwili i pamiętali o Jego obecności i bliskości. On w zamian będzie udzielał nam potrzebnych łask i darów, które są niezbędne do realizacji naszych zamierzeń i wcielania ich więcej