26. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)


Na nawrócenie nigdy nie jest za późno, ks. Janusz Mastalski
Władimir Sołowiow (1853–1900), filozof i poeta rosyjski, gdy był kiedyś gościem w pewnym klasztorze, rozmawiając z jednym z mnichów, zasiedział do późnych godzin nocnych. Potem chciał wrócić do swej celi, ale na korytarzach, w ciemnościach więcej

Bóg nam ufa, a my..., ks. Edward Staniek
Chciałbym w dzisiejszej homilii zatrzymać się nad podejściem ludzi do wiary. Teoretycznie rzecz biorąc, możemy stwierdzić, że przed człowiekiem otwierają się trzy perspektywy życia na ziemi. Jedna każe zawierzyć Bogu oraz przyjąć Jego prawo. Oprócz tego należy więcej

Nie ma zbawienia bez nawrócenia, ks. Szymon Nosal
Pan Jezus, opowiadając tę przypowieść, chciał, by kapłani i uczeni w Piśmie wyciągnęli odpowiednie wnioski, zastanowili się, czy są naprawdę posłuszni Bogu, swojemu Ojcu. Niestety, nie wyciągnęli. W swoim mniemaniu uważali się za posłusznych, lecz gdy nadszedł więcej

Małżeńskie rozważanie słowa Bożego, Wojciech Jaroń
Spójrzmy na zachowanie wielu ludzi, którzy przyznają się do wiary, którzy twierdzą, że są wierzącymi katolikami, a co za tym idzie – członkami Kościoła powszechnego. Jednak w ich postawie króluje relatywizm. Przyjrzyjmy się kilku kwestiom moralnym, w których nauczanie Kościoła więcej