3. NIEDZIELA ADWENTU (rok C)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Naiwnością byłoby mniemać, że grzesznik dojrzał do wejścia do wieczności przez samo zastępcze cierpienie Chrystusa. Lekkomyślnością byłoby patrzeć na cud łaski Bożej i na przedstawicielstwo jako na czarodziejski środek, który zdejmuje z egzystencji cały jej ciężar i zbytecznymi czyni słodkie lęki miłości, które trzeba przetrwać albo: którymi trzeba się stawić. więcej


Naśladowanie postawy Jana Chrzciciela, ks. Janusz Mastalski
Kiedy analizujemy wskazania św. Jana Chrzciciela, nie sposób nie zauważyć jego wielkiego dystansu do siebie samego. Można powiedzieć, że jego postawa jest jednym wielkim wskazaniem. Ile trzeba mieć pokory i więcej

Pan jest blisko, ks. Tomasz Jelonek
Właściwe przesłanie dzisiejszej niedzieli zostało wyraźnie sformułowane w czytaniu z Listu św. Pawła do Filipian:„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech wasza łagodność będzie znana więcej

Co mamy czynić?, ks. Bogdan Zbroja
Najpierw i przede wszystkim należy uświadomić sobie, że jestem człowiekiem ochrzczonym – jestem człowiekiem należącym do samego Boga! W mojej duszy zamieszkuje Duch Święty i działa w niej, gdy jestem więcej

Jan Chrzciciel jako świadek, ks. Edward Staniek
Jan świadczył o sobie. Dobrze wiedział, kim jest. Nie umniejszał swej godności. Szanował też ludzi, zwłaszcza szukających kogoś, kto pomoże im żyć według sumienia, czyli w pokoju ducha. Strofował nawet władcę, więcej