30. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy (Mt 22, 40) więcej

 Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Chrystus przekazał nowej wspólnocie również swoje uświęcenie i kapłaństwo. Gdyby tego nie uczynił, skąd czerpalibyśmy nadzieję na odpuszczenie naszych grzechów? więcej 

Walka o prawdziwą miłość, ks. Janusz Mastalski
W dzisiejszej Ewangelii Jezus afirmuje miłość i na pytanie o największe przykazanie odpowiada jednoznacznie, że najważniejsza jest miłość. Nie poprzestaje jednak na tym stwierdzeniu, lecz podaje bardzo konkretne wskazania, w czym ona ma więcej

Będziesz miłował, ks. Krzysztof Burdak
Przejawem miłości Boga i bliźniego jest podjęcie i wypełnienie przykazań. One określają, na czym polega owo „będziesz miłował”, tak w odniesieniu do Boga, jak i w odniesieniu do bliźniego. Mam przed oczami rysunek wykonany kiedyś na morskim piasku więcej

Odpowiedź na miłość Boga, ks. Kazimierz Skwierawski
Pierwszym przykazaniem dla każdego człowieka jest: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem” (Mt 22,37). A to oznacza, że mamy miłować Boga całym sobą, a więc wszystkim, co nas stanowi, więcej

Zapytaj o miłość, ks. Szymon Tracz
Faryzejska przebiegłość w dzisiejszej Ewangelii postawiła Jezusowi pytanie o najważniejsze przykazanie żydowskiego Prawa. Odpowiedź Nauczyciela została skupiona na prawie miłości Boga i bliźniego. Jak pryzmat rozszczepia wiązkę białego światła więcej