31. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok C)


 Gościnny dom dla Chrystusa, ks. Janusz Mastalski
Otóż zwierzchnik celników usłyszał: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Jest to wezwanie także do każdego z nas, aby otworzyć swój dom, swoje serce i uczucia dla Pana. Jeśli jednak nasza więcej

Szkoła ewangelicznego biznesu, ks. Edward Staniek
Spotkanie z Zacheuszem w Jerychu świadczy o tym, że istnieje możliwość posiadania materialnych dóbr i życia Ewangelią. Zacheusz był bardzo bogaty. Jeśli nawet rozdał ubogim połowę tego, co posiadał, to i tak pozostał osobą zamożną. więcej

Chwalić Boga, ks. Kazimierz Skwierawski
Nie wystarczy bowiem tylko odwrócić się od zła, ale trzeba się w pełni zaangażować w czynienie dobra, które Bóg zaplanował w świecie, a które może się spełnić jedynie w nas i przez nas. Wtedy dopiero zostanie oddana chwała więcej

Najważniejsze spotkanie, ks. Edward Staniek
Wydarzenie z dzisiejszego fragmentu Ewangelii mówi o potrzebie szukania kogoś, kto uleczy serce z samotności. Zacheusz liczył, że Jezus mu w tym pomoże. Chciał Go tylko zobaczyć, ale Mistrz wiedział dlaczego, więcej