33. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność (Mt 25, 27).
więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
„Na samej Kalwarii są obecne trzy kobiety i każda z nich nosi imię Maria: Maria Magdalena, która zawsze jest u Jego stóp i będzie tam znowu w poranek wielkanocny; Maria, żona Kleofasa, matka Jakuba i Jana; oraz Maryja, Matka Jezusa – trzy typy dusz...” więcej

Moja odpowiedzialność za życie, ks. Janusz Mastalski

Kiedy współczesny świat obserwuje z niepokojem coraz częstsze akty terroryzmu, nie sposób nie zauważyć, że większość zamachów przeprowadzana jest po mistrzowsku. Zatem są ludzie, którzy wykorzystują swoje talenty do realizowania celów dalekich więcej

Troska o ład społeczny, ks. Tomasz Jelonek
Bardzo krótki fragment Pierwszego Listu św. Pawła do Tesaloniczan, który dziś usłyszeliśmy, podkreśla niespodziewane nadejście dnia Pańskiego, w którym Pan – to znaczy Chrystus – powróci na końcu czasów. Dla każdego człowieka to spotkanie więcej

Bezrobocie?, ks. Bogdan Zbroja
Na początku, gdy Pan Bóg stwarzał człowieka, polecił mu, aby czynił sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1,28). Człowiek zatem rozpoczął pracę, a raczej współpracę z samym Stworzycielem. Człowiek bowiem, jako jedyne stworzenie na ziemi, razem z Bogiem współtworzy więcej

Kobieta i mężczyzna, ks. Kazimierz Skwierawski
Dzisiejsza liturgia w swoim pierwszym czytaniu i w psalmie zwraca szczególną uwagę na kobiety. Wielka liczba ludzkich zwyczajów, także tych złych, dotyczy kobiet. Kiedy przyglądniemy się rzeczywistości naszych domów, kiedy weźmiemy pod uwagę, więcej