33. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok B)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Autor Dn 12, 2, opisując przyszły los po zmartwychwstaniu, wskazuje wyraźnie na dwie grupy ludzi. Niektórzy zmartwychwstaną „do życia wiecznego”, natomiast inni „do hańby, do odrazy wiecznej” więcej

Współczesne znaki Bożej obecności, ks. Janusz Mastalski
Święty Jan Paweł II współczesne znaki czasu odnosił wielokrotnie do troski o człowieka. Mówił: „Spór o człowieka trwa w dalszym ciągu, a pod pewnym względem nawet się nasilił. Formy degradacji osoby ludzkiej oraz wartość życia ludzkiego stały się więcej

 Boska energia, ks. Andrzej Kielian
Żeby żyć, trzeba jeść i pić. Wszystko, co istnieje na świecie, potrzebuje zewnętrznego źródła energii dostarczanej w celu podtrzymania funkcji życiowych. Nikt nie ma energii potrzebnej do życia po prostu sam w sobie: ani człowiek, ani roślina, ani rzecz. więcej

Stawiać Jezusa po swojej prawicy, ks. Kazimierz Skwierawski
Gromadzimy się, żeby przypomnieć sobie prawdy zasadnicze, żeby je przy­łożyć do swojego życia. Po to się spotykamy, by przyjąć Jezusa, który jest dla nas pod­stawową gwa­rancją, że będąc z Nim teraz tutaj, będziemy mogli kie­dyś z ra­doś­cią sta­nąć przed Nim. więcej

Powaga chrześcijaństwa, ks. Piotr Andryszczak
Żyjemy w świecie, który nade wszystko pragnie się bawić. Nawet wówczas, gdy zaczyna brakować chleba, nie troszczy się o to, jak sprawić, aby było go więcej, ale z lubością szuka igrzysk, a znalazłszy je, chętnie się w nich zatraca, odnajdując w nich więcej