4. NIEDZIELA WIELKANOCNA (rok C)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki (J 10, 28). więcej


Ewangeliczna nadzieja, ks. Janusz Mastalski
W skierowanych do nas słowach są zawarte cztery fundamenty ludzkiej nadziei. Pierwszy z nich możemy wyczytać w deklaracji Mistrza: „Ja znam owce moje”. Chrystus zna nasze problemy i nie pozostawia nas samych więcej

Moje owce, ks. Tadeusz Mrowiec
Jezus ostrzega, że świat będzie chciał porwać owce z Jego owczarni. W czytaniu z Dziejów Apostolskich słyszeliśmy, że to wyrwanie może dokonać się poprzez złe słowo. Oto Paweł i Barnaba zostali życzliwie przyjęci więcej

Wpatrywać się w Pana Jezusa, ks. Mariusz Susek
Dobry Pasterz jest pierwszym i najlepszym wzorem troski i odpowiedzialności. Jest pewnym przewodnikiem w drodze do świętości, do nieba. To On nauczył ludzi wielu pokoleń, jak prowadzić innych ku zbawieniu. Przez krzyż dochodzimy więcej

Najcenniejszy głos, ks. Kazimierz Skwierawski
„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je” (J 10,27). W tym krótkim zdaniu Jezus zawarł prawdę odnoszącą się do życia każdego Jego ucznia. Z jednej strony jest Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty, a z drugiej  człowiek więcej