4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (rok B)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne (J 3, 14-15). więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski

Jedna z przypowieści chrześcijańskich opowiada o zakonniku, który w upalne popołudnie siedział w cieniu ogromnego drzewa przy drodze. Miał nadwagę. Był zmęczony, spocony i w milczeniu rozkoszował się chłodem. Drogą przechodził młody żołnierz. Gdy ujrzał otyłego zakonnika powiedział: Wyglądasz jak świnia!... więcej


Trzeba spełniać wymagania prawdy, ks. Janusz Mastalski

W 1993 roku Jan Paweł II mówił na Litwie: „Powołaniem każdego chrześcijanina jest dawać świadectwo o Chrystusie całym swoim życiem. Dawać świadectwo o Chrystusie przede wszystkim w życiu osobistym, przyjmując szczerze Ewangelię, więcej

Posłańcy Boga, ks. Bogdan Zbroja
I my – przez nasze grzechy – bezcześcimy Bożą świątynię, którą sami jesteśmy! A dobrotliwy Bóg, tak samo jak w Starym Testamencie, nieustannie wysyła do nas swoje sługi – kapłanów i biskupów, aby nas odwodzili od naszego złego postępowania. więcej

Lekceważenie proroków, ks. Stanisław Wronka
Lekceważenie Boga i Jego proroków jest znakiem wszystkich czasów, ale wydaje się, że w naszej epoce znak ten dochodzi do głosu z niespotykaną dotąd mocą. Izraelici zlekceważyli Jeremiasza, a potem Jezusa. Zapłacili za to zburzeniem Jerozolimy i niewolą więcej

Wiara warunkiem życia, ks. Edward Staniek
Nikodem był Izraelitą najlepiej przygotowanym do odkrycia sensu Kalwarii. Stał pod krzyżem i uczestniczył w zdejmowaniu ciała Chrystusa z tego drzewa hańby. Wierzył w Syna Człowieczego i Jego dzieło zbawienia, mimo że wtedy było najtrudniej w Niego więcej