4. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok C)


Jaka ma być współczesna miłość?, ks. Janusz Mastalski
W dniu dzisiejszym czytamy najpiękniejszy tekst o miłości, jaki został kiedykolwiek napisany. Jest nim Hymn o miłości. Właśnie w tych słowach zawarte są konkretne wskazania dotyczące prawdziwej więcej

Nauczyć się kochać, ks. Edward Staniek
Jest rzeczą zdumiewającą, że już w jednym z pierwszych listów, pisanym tuż po 50 roku do Koryntian, Paweł wyśpiewał Hymn o miłości, odsłaniając nieprawdopodobnie czytelnie swoje wnętrze. więcej

Początek człowieka, ks. Kazimierz Skwierawski
Wszyscy szukamy swojego początku. Badacze oraz naukowcy z różnych dziedzin niestrudzenie poszukują najwcześniejszych śladów życia na ziemi i cieszą się, kiedy udaje się im odkryć coś, co więcej

Posyłam was, ks. Szymon Nosal
Jeremiasz został prorokiem nie dlatego, że sam chciał nim być, ale ponieważ Bóg go powołał pomimo jego oporów: „Znałem cię, poświęciłem cię, ustanowiłem cię prorokiem”; „mów wszystko, co ci rozkażę”. więcej