5. NIEDZIELA WIELKANOCNA (rok C)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony więcej


Przeciw miłości, ks. Janusz Mastalski
Aby lepiej zilustrować to ciągłe napięcie występujące w naszych wyborach pomiędzy miłością a tym, co ją niszczy, wyobraźmy sobie wagę z dwiema szalami. Na jednej z nich można umieścić odważnik z napisem „miłość”. Ta szala, która symbolizuje więcej

 Świadkowie Chrystusa, ks. Edward Staniek
Chrześcijanie nie mogą gorszyć, nie mogą ranić, mają świadczyć o wzajemnej miłości, której świat nie zna. Ta miłość jest bowiem pełna obecności Chrystusa. On jest w niej źródłem miłości, którą przelewa do serc swych uczniów, i chce, aby oni darzyli się więcej

 Nowość ewangelicznego przesłania, ks. Bogdan Giemza SDS
Zatrzymajmy się więc na krótko nad znaczeniem nowości w Piśmie Świętym. W Słowniku teologii biblijnej znajdziemy komentarz, że ideę nowości wyrażają w języku greckim dwa terminy. Pierwszy to neos – odnosi się do nowości mającej znamię więcej

Znak rozpoznawczy, ks. Franciszek Ślusarczyk
Chrystusowa lekcja miłości jest nieustannym wyzwaniem i zadaniem dla Jego uczniów. Warto zwrócić uwagę na to, że Jezus, przekazując to nowe przykazanie swoim apostołom, nazywa ich dziećmi: „Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie więcej