5. NIEDZIELA WIELKANOCNA (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem (J 14, 3).
więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Gdy zastanawiasz się, w jak zadziwiający i przechodzący najśmielsze wyobrażenie sposób doszło do wcielenia się Pana, z ust twoich płynie pieśń nowa i niezwykła. I jeśli w myśli odtwarzasz proces odrodzenia i odnowy całej ludzkości, postarzałej na skutek grzechu, i głosisz tajemnice zmartwychwstania, również wtedy śpiewasz pieśń nową i niezwykłą (Homilia o Psalmie 33). więcej

Oczy Pana we mnie, ks. Janusz Mastalski

Przed laty Jan Paweł II wzywał wszystkich, zarówno kapłanów, jak i świeckich, aby kontemplowali twarz Chrystusa. A kontemplować Jego twarz to przede wszystkim wpatrywać się w Jego oczy. I chyba nikt nie ma wątpliwości, że w oczach Chrystusa można więcej

Moje powołanie, ks. Kazimierz Skwierawski
Uczeń Chrystusa zabiega o zjednoczenie z Nim, aby mógł wprowadzać Go wszędzie tam, dokąd idzie, i czynić Go obecnym we wszystkim, co robi. Są przecież takie obszary życia, do których nie wprowadzi Jezusa ani kapłan, ani siostra zakonna – mogą to uczynić więcej

Mieszkanie w domu Ojca, ks. Leszek Mateja
Jezus jest bowiem drogą, która prowadzi do prawdy i do życia. On jest drogą i kresem tej drogi, czyli prawdą i życiem. Oto, co nas czeka w domu Ojca: poznanie prawdy. Prawdy o Bogu, który jest miłością, i prawdy o sobie samym. Prawdy o tym, że istotą więcej

Jam jest drogą, ks. Edward Staniek
Życie jest pełne niespodzianek. Nie da się wszystkiego przewidzieć ani zaplanować. Wydarzenia, takie jak śmierć bliskich, kalectwo, choroba, kradzież, nienawiść otoczenia, uśmiech szczęścia, wygrana dużych pieniędzy, w ciągu godziny potrafią przekładać więcej