5. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok C)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Dla ludów starożytnych sieć była narzędziem nieodzownym nie tylko przy połowie ryb, lecz także przy polowaniu. W Starym Testamencie sieć jest również bronią Boga. więcej

Odczucia św. Piotra, ks. Janusz Mastalski
Dziś wspominamy ważne odkrycie, jakiego dokonał św. Piotr nad jeziorem Genezaret. W czytanej Ewangelii – także dla nas, ludzi XXI wieku – zawarte są rewelacyjne wskazania i myśli, które towarzyszyły apostołowi w czasie więcej

Przekłamania, ks. Kazimierz Skwierawski
Podstawowym przekłamaniem jest to, według którego nie ma człowieka. To może się wydawać dziwne. Ze stwierdzeniem: „nie ma Boga” każdy się zetknął. Ze stwierdzeniem: „nie ma człowieka” może się wprost nie zetknęliśmy więcej

Na Twoje słowa!, ks. Bogdan Zbroja
Sam Pan powiedział w Ewangelii św. Jana: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5)! Po tym połowie Jezus mówi do św. Piotra, by się nie bał – teraz ludzi będzie łowił. Powołanie to stanowi jedno z kluczowych zadań św. Piotra więcej

Szukać mądrzejszych od siebie, ks. Edward Staniek
Mądrość Piotra polegała na tym, że zawierzył Jezusowi. On rozumiał, że nie wolno w życiu posługiwać się w sposób uparty własnymi miarami. Trzeba się liczyć z mądrością innych i trzeba się tej mądrości uczyć. To jest więcej