6. NIEDZIELA WIELKANOCNA (rok B)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Dzięki władzy kluczy królestwa niebieskiego, którą Chrystus powierzył Piotrowi, podwoje Kościoła rozwarły się na cały świat. więcej

Wytrwałość w modlitwie owocem miłości, ks. Janusz Mastalski
Jezus mówi do swoich uczniów: „Wytrwajcie w miłości mojej” (J 15). Wytrwałość jest podstawowym gwarantem owocnej, pełnej oddania modlitwy. Ponadto jest także wzmocnieniem i „lekarstwem” na wszelkie niedociągnięcia i bolączki. Z życia św. Antoniego Wielkiego więcej

Potrzeba radości, ks. Wacław Chmielarski
Trudno jednak przejść obojętnie obok słów Jezusa: „To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15,11). Zatrzymamy się dzisiaj w naszym rozważaniu na tych słowach. Jak je rozumieć? O potrzebie radości pisali więcej

Wybór, przyjaźń i miłość, ks. Kazimierz Skwierawski
Drugą poruszoną sprawą jest przyjaźń – jakże istotna w życiu człowieka! Pismo Święte mówi, że kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł (por. Syr 6,14). Bóg jest przyjacielem człowieka, a Jezus tłumaczy, w czym się ta przyjaźń wyraża: więcej

Trzeci wymiar, ks. Andrzej Kielian
Zastanówmy się nad tym, czy miłość może być trójkątem. Takim zwyczajnym trójkątem. Co miłość ma wspólnego z trójkątem? No cóż, może w ścisłym sensie niewiele. Ale gdy weźmiemy inne znaczenie, może jakiś podtekst, to pewnie więcej