9. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok B)

 Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu”
(Mk 2, 27). więcej

Niedziela darem dla człowieka, ks. Janusz Mastalski
Cofnijmy się do lat osiemdziesiątych minionego wieku. Był to czas wojny o krzyże w szkołach i zakładach pracy. W jednym z dużych przedsiębiorstw przyszła do dyrektora delegacja z postulatem załogi, aby postawić na terenie zakładu dużych rozmiarów krzyż, więcej

Odpoczynek warunkiem życia, ks. Edward Staniek
Stwórca wkomponował nasze życie w rytm dnia i nocy. Dzień dla pracy, noc dla odpoczynku. Sen jest warunkiem regeneracji mózgu. Bez snu o tej regeneracji nie ma mowy. Prąd elektryczny doprowadził do przełamania prawa nocy. Można teraz w godzinach więcej

Niejeden katolik „strajkuje” przeciw Bogu, ks. Artur Noworyta
Drodzy parafianie! Są ludzie rozmiłowani w zbieraniu różnych rzeczy, również w zbieraniu książek, których nigdy nie czytają. Nie wiedzą nawet, jakie bogactwa myśli kryją one w sobie. Kiedyś pewien pastor protestancki, odwiedzając swych parafian, znalazł u jednego z nich więcej

Świętowanie niedzieli, Ksiądz Pogodny
Chrześcijanie świętują niedzielę na pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa. Żydzi świętują sobotę, czyli szabat. Szabat jest obchodzony jako pamiątka stworzenia wszechświata oraz oswobodzenia Żydów z niewoli egipskiej. Zaczyna się dokładnie więcej