ADORACJE: 1. NIEDZIELA CZERWCA


Jezus nas posyła, ks. Tadeusz Mrowiec

Panie Jezu Chryste, z wiarą oddajemy Ci pokłon, jak czynili to apostołowie w dniu Twego wniebowstąpienia. Wpatrujemy się w Twoją obecność w Eucharystii i rozważamy tajemnicę Twego odejścia z ziemi do Ojca. Św. Łukasz zapisał w Dziejach więcej

Chrystus przebacza, ks. Edward Staniek
Panie Jezu, dziękując za miłość Twego Serca, dziś szczególnie pragniemy odkryć jej przebaczające oblicze. Oto sam otoczony wrogami nieustannie przebaczałeś tym, którzy Cię ranili. Przebaczyłeś Judaszowi jego zdradę i pocałunek, więcej