ADORACJE: 1. NIEDZIELA KWIETNIA


Jak On nas miłuje!, ks. Tadeusz Mrowiec
Panie Jezu Chryste, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dlatego w czasie Wielkiego Postu adorujemy Cię ze szczególną czcią i oddaniem. Przez najbliższe dwa tygodnie chcemy jeszcze głębiej wniknąć w tajemnicę więcej

 Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia, ks. Mariusz Kopacz
Dziękujemy Ci, Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie, że jeszcze raz przypominasz nam prawdę o Bogu miłosiernym. Rozważaliśmy ją w ubiegłym roku, przeżywając Jubileusz Miłosierdzia, uczestnicząc w licznych wydarzeniach tego wyjątkowego czasu więcej

Umiłowanie prawdy, ks. Edward Staniek
Panie Jezu, świat nieustannie doskonali metody okłamywania człowieka. Wiesz o tym i dlatego udzielasz swego Ducha, Ducha prawdy, byśmy wzmocnieni przez Niego doskonalili nasze serca i nasze środowiska tak, by były odporne na kłamstwo. więcej