ADORACJE: 1. NIEDZIELA KWIETNIA


  Ofiara, ks. Edward Staniek
Panie, nasz Ojcze, stając wobec Twego Syna obecnego w Najświętszym Sakramencie, dziękujemy Ci za to, że w tej świątyni jest ołtarz. To najważniejsze miejsce, święte miejsce. Tu łączy się niebo z ziemią i ziemia z niebem więcej